Viron verotus 2017


Tulovero

Fyysisen henkilön tulovero 20%
Yhtiön tulovero voitosta - puuttuu
Yhtiön tulovero maksusuorituksista eli osingoista 20/80
Fyysisen henkilön veroton kuukausitulo (anomuksesta) 180€

Sosiaalimaksu ja työttömyysvakuutus

Sosiaalimaksun määrä on 33%
Sosiaalimaksun kuukausimäärä on 430€
Kuukausimäärää vastaava työnantajan vähimmäissosiaalimaksuvelvollisuus (kuukaudessa) 141,90€
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (päättyy eläkeiän alkamista seuraavana kuukautena) 1,6%
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,8%
Eläkekertymämaksu (vapaaehtoisille ja liittymisvelvollisille) 2%
Minimikuukausipalkka täystyöajasta 470€

Korvaukset ja erityisedut

Ulkomaanpäivärahan veroton rajamäärä 50€ tai 32€
Oman auton veroton kilometrikorvaus kuukaudessa (ajopäiväkirjan pito) jokaisen korvausta maksavan työnantajan osalta 0,3€/kilometri ja enintään 335€
Virka-auton käyttöedun arvo kuukaudessa (ajopäiväkirjan pito) 0,3€/km, enintään 335€

Arvonlisävero

Arvonlisäveron suuruudet: 20% (enimmäkseen), 9%, 0% ja veroton   
Arvonlisäverovelvolliseksi täytyy rekisteröityä mikäli vuosiliikevaihto on 16 000€
Rajoitetusti arvonlisäverovelvolliseksi tulee rekisteröityä, kun tavaraa myydään yhtiön ulkopuolelle 10 000€ arvosta.
Rekisteröinnin raja-arvo on etämyynnissä 35 000€

Verotuslaki

Verovelan summa, josta annetaan velan puuttumistodistus: alle 10€
Verovelan summa, josta ei anneta verovelkatodistusta eikä veroa peritä: alle 10€
Kiinteistöverosumma, josta verotodistusta ei anneta: alle 5€
Uhkasakko selvityksen esittämättä jättämisestä: 1300€
Uhkasakko asiapaperien esittämättä jättämisestä: 640€

Viron verolait

Täältä sivulta löydät englanninkielisiä käännöksiä:
https://www.riigiteataja.ee/en/